Examens 2018

Op vrijdag 22 juni waren de examens, een van onze leden vertelt erover.

Vaak ben je voor de examens zenuwachtig. Lukt alles wel of doe ik niet iets fout maar het aller belangrijkste slaag ik wel? Vraag je dan vaak af. Bijna altijd slaag je wel maar het is alsnog spannend.

Je moet wachten op de bank totdat een examinator jou (en je groep) komt ophalen. Wat je moet doen is verschillend per groep. Meestal heb je alles geoefend in de lessen. Je hoeft alleen alles te laten zien wat je geleerd hebt, tijdens het examen. Het grootste verschil met een examen is dat je wordt beoordeelt door een examinator, er zijn meer mensen aan het kijken en je krijgt een diploma.

Alle examinatoren, iedereen die gezwommen heeft en iedereen die gekeken heeft bedankt! Het was een geslaagde avond met alle examens en diploma’s!

Downloads