Bewaking Lief-festival

Op zaterdag 2 september waren we niet alleen aanwezig op de veiligheidsdag in Houten, maar ook bij het Lief-festival.

Hier lagen we met twee boten om toe te zien op de veiligheid rond het water. Dit festival vond immers deels aan het water plaats. ’s Avonds kwam de boot die overdag bij de veiligheidsdag stond er ook nog bij. Hierdoor konden de bewakers ook een keer op een ander type boot varen dan normaal tijdens een bewaking. Met aan het einde een mooie vuurwerkshow kwam deze bewaking weer tot zijn einde.

Downloads